نظریه آدلری چیست؟

به گزارش جام پارسی، نظریه آدلری نگاهی جامع به روانشناسی است که بر اهمیت غلبه بر احساس حقارت و به دست آوردن احساس تعلق جهت دستیابی به موفقیت و خوشبختی می پردازد.

نظریه آدلری چیست؟

این نظریه بعلاوه بر اهمیت تعاملات و مشارکت اجتماعی به منظور ارتقای رشد فردی تمرکز می نماید.

این رویکرد به درمان مبتنی بر نظریه های آلفرد آدلر، روانپزشک اتریشی و همکار سابق روانکاو زیگموند فروید است. آدلر در حالی که زمانی بخشی از حلقه روانکاوانه فروید بود، انتها از فروید جدا شد تا نظریه روانشناسی خود را ایجاد کند که از آن به عنوان روانشناسی فردی یاد می نماید.

رویکرد او بر احتیاج هر فرد به ارتباط، تعلق و کوشش برای غلبه بر احساس حقارت تأکید داشت.

نظریه آدلر بعلاوه بر اهمیت درک اینکه چگونه افراد تحت تأثیر بافت اجتماعی خود قرار می گیرند، تأکید کرد. این رویکرد نشان می دهد که افراد به علت احتیاج به احساس مهم بودن و تعلق به آن ها راهنمایی می شوند.

این مقاله به چگونگی کارکرد نظریه آدلری، نحوه استفاده از آن و مزایای آن می پردازد. بعلاوه بعضی از مواردی را که اگر می خواهید این نوع درمان را امتحان کنید باید در نظر بگیرید را پوشش می دهد.

تکنیک های نظریه آدلری

درمان آدلری مثبت، انسان گرایانه و به گونه ای سازگار است که می تواند با احتیاجهای خاص فرد سازگار گردد. یکی از اصول اصلی نظریه آدلری این است که رفتار انسان هدف مدار است.

افرادی که مسائلی را تجربه می نمایند با یک درمانگر کار می نمایند تا در خصوص مسائل و رفتارهای خود بینش پیدا نمایند. هنگامی که آنها درک عمیق تری از خود پیدا کردند، افراد می توانند بر روی یادگیری مهارت ها و رفتارهای تازهی کار نمایند که به آنها در غلبه بر این مسائل یاری می نماید.

تئوری آدلری بر تکنیک هایی تأکید دارد که رشد و انعطاف پذیری را افزایش می دهند. بعضی از تکنیک های کلیدی که در این نوع درمان استفاده می گردد عبارتند از:

 • ارائه تشویق: درمانگران با گوش دادن و نشان دادن همدلی نشان می دهند که از مراجع مراقبت می نمایند. این بعلاوه شامل یاری به افراد است که یاد بگیرند چگونه نقاط قوت خود را بشناسند و به توانایی خود برای پیروزیت اعتماد نمایند.
 • ایجاد انتظارات: درمانگران ممکن است از افراد بخواهند در نظر بگیرند که اگر همان فردی بودند که می کوشند باشند، چگونه عمل می کردند. این به مشتری اجازه می دهد تا پیروزیت را تجسم کند، بر مقاومت در برابر تغییر غلبه کند و این انتظار را ایجاد کند که فرد پیروز خواهد شد.
 • آنالیز هدف رفتار: همانطور که افراد رفتارهای خود را آنالیز می نمایند، یک درمانگر ممکن است از مراجع بخواهد که هدف این رفتارها را آنالیز کند. اغلب، درک هدفی که بعضی از این رفتارهای ناسازگار در خدمت هستند، می تواند به افراد یاری کند تا راهبردهای مقابله ای سالم تری ایجاد نمایند.
 • آنالیز خاطرات: نگاه کردن به لحظات گذشته می تواند راهی برای به دست آوردن بینش در خصوص الگوهای رفتاری گذشته باشد که ممکن است به مسائل فعلی یاری کند. پس از آنالیز چندین خاطره، درمانگران می توانند در پی موضوعات خاصی باشند که ممکن است پدیدار شوند.

نظریه آدلری نشان می دهد که مردم همواره در کوشش برای ارضای خواسته های خاص و رسیدن به اهداف خاص هستند. نحوه دستیابی به این اهداف می تواند از فردی به فرد دیگر بسته به شخصیت و محیط آنها بسیار متفاوت باشد.

خلاصه

درمانگرانی که از درمان آدلری استفاده می نمایند از تکنیک های مختلفی استفاده می نمایند تا در خصوص نحوه رفتار افراد بیشتر بیاموزند تا به آنها یاری نمایند بینش خود را به دست آورند. تجزیه و تحلیل این رفتارها می تواند به افراد یاری کند تا الگوهایی را که ممکن است آنها را بازدارند درک نمایند و در پی راه چاره های تازهتر و موثرتر باشند.

مراحل درمانی آدلری

نظریه آدلری اغلب در مشاوره و روان درمانی استفاده می گردد. با استفاده از این رویکرد، درمانگران به افراد یاری می نمایند تا درک بهتری از اهداف و انگیزه های خود داشته باشند. هدف مهم این فرآیند غلبه بر هرگونه احساس حقارت به منظور دستیابی به زندگی رضایت بخش تر است. این فرآیند در چهار مرحله انجام می گردد:

مشارکت

این مرحله بر ایجاد یک اتحاد درمانی بین درمانگر و فرد در درمان متمرکز است. اتحاد درمانی یک رابطه همکاری و مشارکتی بین یک درمانگر و یک مراجع است. این شامل توانایی کنار آمدن، ارتباط، به اشتراک گذاشتن و کار کردن با یکدیگر است.

تحقیقات نشان می دهد که این اتحاد درمانی یکی از مهم ترین عوامل موثر بر نتیجه روان درمانی است. یک کارگروه انجمن روانشناسی آمریکا (APA) به این نتیجه رسید که اتحاد درمانی مهمتر از نوع درمان است.

ارزیابی

در این مرحله، درمانگر کار می نماید تا در خصوص فرد در درمان بیشتر بیاموزد. این شامل گرفتن تاریخچه، یادگیری در خصوص تجربیات گذشته و استفاده از ارزیابی های روانشناختی می گردد. این اغلب شامل کاوش در خاطرات اولیه، صحبت در خصوص پویایی خانواده و نگاه کردن به نحوه تفکر فرد در خصوص این رویدادها است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این اهداف، درمانگران آدلری ممکن است ارزیابی ها را به عنوان راهی برای معین اهدافی که فرد در کوشش برای دستیابی به آن است و معمولاً چگونه برای رسیدن به آنها انجام می دهد، انجام دهند.

بینش، بصیرت، درون بینی

این مرحله بر یاری به فرد برای یادگیری بیشتر در خصوص موقعیت خود و به دست آوردن بینش نسبت به رفتار خود متمرکز است. یک درمانگر ممکن است تفسیرهایی از رویدادها ارائه دهد و پیشنهاد کند که ممکن است الگوهای خاصی وجود داشته باشد. در حالی که یک درمانگر ممکن است مشاهداتی را انجام دهد، برای فرد تحت درمان لازم است که یک بینش شخصی نسبت به باورها و رفتارهای خود به دست آورد.

جهت گیری مجدد

اکنون که فرد بینش های تازهی را به دست آورده است، درمانگر با او کار می نماید تا عادات، رفتارها و مهارت های تازهی را ایجاد کند که از رشد او در آینده حمایت کند. این فرآیند ممکن است شامل استراتژی هایی مانند قالب بندی مجدد تجربیات قدیمی و بعلاوه توسعه الگوهای تازه باشد.

خلاصه

درمان آدلری در چهار مرحله انجام می گردد که بر ایجاد یک رابطه درمانی، جمع آوری اطلاعات، کسب بینش و توسعه مهارت های تازه متمرکز است.

نظریه آدلری با چه روشی می تواند یاری کند

تحقیقات نشان می دهد که درمان آدلری می تواند برای درمان تعدادی از مسائل سلامت روان مفید باشد. بعضی از مسائلی که این نوع درمان ممکن است برای آن استفاده گردد عبارتند از:

 • مسائل تعدیل
 • اضطراب
 • افسردگی
 • اختلالات اشتها
 • اختلالات شخصیت
 • روان گسیختگی
 • مسائل سوء مصرف مواد

استفاده از نظریه آدلری در درمان می تواند برای افرادی که با مسائل مربوط به اعتماد به نفس پایین، تنهایی یا تفکر منفی دست و پنجه نرم می نمایند مفید باشد. با تأیید فردی و بازسازی روابط اجتماعی، افراد می توانند اعتماد به نفس و توانمندی پیدا نمایند که به آنها امکان می دهد اهداف خود را دنبال نمایند و انتخاب های سالمی داشته باشند.

فواید نظریه آدلری

مردم اغلب درمان های مبتنی بر نظریه آدلری را مفید می دانند زیرا بر اهمیت مشارکت جامعه و تعاملات اجتماعی به منظور ارتقای رشد فردی تأکید می کند.

از آنجایی که این یک رویکرد کل نگر است، افراد می توانند آگاهی بیشتری از جنبه های مختلف خود و بعلاوه درک بیشتری از نحوه انطباق با دنیای اجتماعی خود به دست آورند.

یکی دیگر از مزایای رویکرد آدلری این است که از آسیب شناسی افراد جلوگیری می نماید. در عوض، بر این نکته تأکید می کند که چگونه افراد می توانند مسائل و دلسردی را در طول زندگی تجربه نمایند که سپس به مسائل روانی یاری می کند.

خلاصه

درمان آدلری با پرداختن به احساس حقارت که در گسست اجتماعی نقش دارد، به افراد یاری می نماید تا احساس خود را بازیابند، بهتر با تغییرات سازگار شوند و حمایت اجتماعی مورد احتیاج خود را برای پیشرفت بیابند.

اثربخشی

مطالعات بعلاوه از اعتقاد آدلر در خصوص اهمیت رابطه درمانی حمایت نموده است. نشان داده شده است که اتحاد درمانی بر نتایج درمان در طیف وسیعی از شرایط، روش های درمانی و زمینه ها تأثیر می گذارد.

یک مطالعه نشان داد که یک مداخله مشاوره گروهی آدلری برای بهبود احساس اصالت در بین دانشجویان مفید بود.

تحقیقات بعلاوه نشان می دهد که حمایت عصبی زیست شناختی برای بعضی از ایده های کلیدی آدلر وجود دارد. برای مثال، یک مطالعه نشان داد که ادمونیا یا شادی ریشه در معنادار بودن، با کاهش التهاب و ظاهر ژنتیکی سالم تر مرتبط است.

به عبارت دیگر، احساس بیشتر ارتباط اجتماعی که ریشه در مراقبت از دیگران، ارتباط با جامعه و یافتن حس هدف دارد، با بهبود سلامت روان و رفاه مرتبط است.

چیزهایی که باید در نظر بگیرید

در حالی که رویکرد آدلری می تواند برای بسیاری از افراد مفید باشد، این بدان معنا نیست که برترین انتخاب برای همه است. از آنجایی که تئوری آدلری بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه خاطرات اولیه مسائل کنونی را شکل می دهند، شامل کاوش و مقابله با خاطراتی است که گاهی می تواند دردناک یا ناراحت نماینده باشد. این ممکن است برای بعضی افراد سخت باشد، بنابراین مهم است که در نظر بگیرید که آیا آماده و مایل به انجام یک فرو رفتن عمیق در گذشته خود هستید یا خیر.

بعلاوه مهم است که به یاد داشته باشید که رها بودن برای تغییر برای پیروزیت لازم است. برای غلبه بر مسائل، باید بخواهید به طور انتقادی ارزیابی کنید که چگونه رفتارهای فعلی شما نقشی در جلوگیری از رسیدن شما به اهدافتان دارد. با این حال، فقط شناسایی آنها کافی نیست. شما باید آماده باشید تا فعالانه برای تغییر این الگوهای رفتاری کار کنید.

چه طور باید آغاز کرد

اگر به این رویکرد روان درمانی علاقه مند هستید، با جستجوی یک متخصص سلامت روان که آموزش و تجربه در خصوص نظریه آدلری داشته باشد، آغاز کنید. لیست راهنمای درمانگر آنلاین می تواند ابزاری عالی برای یافتن متخصصان در منطقه شما باشد که درمان آدلری را انجام می دهند. بعلاوه ممکن است از یک پزشک برای ارجاع به یک درمانگر در منطقه خود یاری بخواهید.

قبل از اینکه تصمیم بگیرید آیا برای شما مناسب است یا خیر، مدتی را صرف صحبت با یک درمانگر کنید. به یاد داشته باشید که نظریه آدلری اتحاد درمانی می خواهد و این برای پیروزیت بسیار مهم است، بنابراین مطمئن شوید که هنگام کار با درمانگر خود احساس راحتی و امنیت می کنید.

حتی اگر به طور خاص در پی این نوع درمان نباشید، به احتمال زیاد درمان شما تحت تأثیر نظریه آدلری قرار گرفته است. ایده های آدلر بر انواع دیگر درمان از جمله درمان وجودی، رفتار درمانی هیجانی منطقی، معنادرمانی، درمان استراتژیک، خانواده درمانی و درمان فرد محور تأثیر گذاشت.

منبع:

verywellmind

منبع: هفت گنج
انتشار: 18 مهر 1401 بروزرسانی: 18 مهر 1401 گردآورنده: jameparsi.ir شناسه مطلب: 1809

به "نظریه آدلری چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نظریه آدلری چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید